Svatební oznámení Mottak


Telefon 577 477 246


Informace

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Podpora
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámeníSdílej Mottaka na Facebooku

Svatební oznámení vzory

Jak si objednat svatební oznámení

Můžete si projít a prostudovat celou stránku nebo kliknutím na některý z odkazů v následujícím obsahu se dostanete přímo na část, která vás zajímá.

1. Vyberte si oznámení
2. Zvolte objednat
3. Zadejte počty kusů
3.1. Více textových variant
4. Zadejte texty
4.1. Jméno a příjmení nevěsty
4.2. Adresa nevěsty (nepovinné)
4.3. Jméno a příjmení ženicha
4.4. Adresa ženicha (nepovinné)
4.5. Návrhy svatebních mott
4.6. Návrhy svatebních textů
5. Písmo
5.1. Typ písma
5.2. Barva písma
6. Pozvánky
7. Jmenovky
8. Cena celkem
9. Poznámky a specifická přání
10. Kontaktní údaje objednávajícího a adresa pro doručení
10.1. E-mail
10.2. Telefon
10.3. Jméno a příjmení
10.4. Adresa
10.5. Město
10.6. PSČ
11. Souhlas s obchodními podmínkami
12. Odeslání objednávky
13. Další informace
1. Vyberte si oznámení

Pokud jste na stránce Svatební oznámení, tedy stránce s malými náhledy oznámení, pak nejdříve klikněte na náhled, aby se otevřela produktová stránka.

Pokud je to potřeba, navštivte nejdříve stránku Jak si vybírat svatební oznámení.

 

 

2. Zvolte objednat

Pro objednání pak klikněte na tlačítko Objednat na produktové stránce. Objednávka je celá umístěna na jedné stránce.
Podklady v pdf nepřijímáme.

Objednávka

 

 

 

3. Zadejte počty kusů

Zkontroluje počty oznámení skladem. To je uvedeno nad objednávkovým formulářem.

 

 

 

 

V objednávce vyplňte požadované počty kusů.

 

 

 

 

Zvolte, zda chcete produkty s tiskem vašeho textu nebo bez tisku textu. S tiskem textu znamená potištěné vaším vlastním svatebním textem. Volbu Bez tisku textem volí většinou agentury, které si potiskují oznámení ve vlastní režii. Pokud vyplníte nejdříve svatební text a poté zatrhnete Bez t., váš text nebude s objednávkou odeslán.

S textem  |  Bez t. - pokud chcete produkt potisknout, nechte zatrženo první kolečko (a na druhé nešahejte :-)
S textem  |  Bez t. - pokud chcete nepotištěný produkt, zatrhněte druhé kolečko

POZOR, u některých mobilních zařízení se může druhé kolečko přesunout až na další řádek, nenechte se zmást.
Pokud chcete kombinovat produkty s tiskem a bez tisku, nechejte zatrženo S textem, uveďte celkové množství kusů a rozdělení napište do kolonky Poznámky a specifická přání. Konečná cena bude účtována pro potištěné a nepotištěné kusy zvlášť.

 

 

3.1. Více textových variant

Pokud chcete dvě textové varianty oznámení, do celkového počtu uveďte součet obou (nebo všech) variant a poté počty jednotlivých variant uveďte nad každý požadovaný text. Stejně to udělejte u pozvánek, pokud chcete víc variant textů.

Počítejte s tím, že se celková cena zvýší o další přípravy k tisku.

 

 

 

4. Zadejte texty

Dále vyplňte všechny textové kolonky. Pokud některý údaj nechcete vyplnit, napište do kolonky písmeno x nebo pomlčku. Například, pokud nechcete uvádět adresy ženicha a nevěsty nebo motto.

 

 

 

 

Pište správně česky. S čárkami a háčky, kde mají být.
Za čárkou v souvětí, za tečkou za větou i za tečkou v datu se dělá mezera. To je nejčastější chyba, se kterou se setkáváme.
Vaše texty nepřepisujeme, ale kopírujeme a vkládáme. Pouze upravíme řádkování, pokud je třeba.

 

 

 

 


Pište normálně, NE pouze velkými písmeny.

 

 

 

 

Ozdobné písmo na ukázce je napsané pouze velkými písmeny a díky tomu je zcela nečitelné.

Srovnejte s:

 

 

 

 

Používejte kopírování (Ctrl + c) a vkládání (Ctrl + v) textů. ušetříte tak spoustu psaní a vznikne tak většinou méně chyb.

Množství textu volte uvážlivě dle velikosti oznámení. Téměř u všech svatebních oznámení jsou rozměry uvedeny.

 

 

 

4.1. Jméno a příjmení nevěsty

Pokud nechcete uvádět příjmení do oznámení, napište jenom jméno.
Pokud máte jméno (nebo jméno a příjmení) nevěsty uvedené ve svatebním textu, napište do kolonky jenom pomlčku.

 

 

 

4.2. Adresa nevěsty (nepovinné)

Chcete-li na oznámení uvést adresu nevěsty, kolonku vyplňte v požadovaném tvaru adresy. Pokud na oznámení adresu nechcete, kolonku nechte prázdnou nebo napište jen pomlčku.

 

 

 

4.3. Jméno a příjmení ženicha

Stejně jako u nevěsty.
Pokud nechcete uvádět příjmení do oznámení, napište jenom jméno.
Pokud máte jméno (nebo jméno a příjmení) ženicha uvedené ve svatebním textu, napište do kolonky jenom pomlčku.

 

 

 

4.4. Adresa ženicha (nepovinné)

Stejně jako u nevěsty.

Pokud máte adresu společnou a chcete ji uvést pouze jednou, vyplňte ji jen u nevěsty a do kolonky Adresa ženicha nepište nic. Adresa slouží pro zasílání blahopřání a darů novomanželům poštou od lidí, kteří se svatby nezúčastní. Proto její neuvedení dobře zvažte. Číslo účtu, uvedené namísto adresy, může některé potenciální dárce odradit :-)

 

 

 

4.5. Návrhy svatebních mott

Vložte, napište, či opište svatební motto (nepovinné). Nepište číslo motta, ale celé motto.

Pokud si chcete velmi snadno a rychle vybrat některé nejpoužívanější motto či citát, klikněte nejprve na odkaz Návrhy svatebních mott. Objeví se vám vyskakovací okno, v němž se můžete pomocí posuvníku nebo kolečka myši pohybovat mezi nejpoužívanějšími svatebními citáty a motty. Na vybrané motto stačí pak jen kliknout myší a ono se vám vyplní do kolonky. Motto pak můžete dále upravovat. Pokud se vám žádné nelíbí, klikněte na Zavřít okno.

 

 

 

 

Najdete u nás také svatební motta ve velmi obsáhlé sbírce několika stovek návrhů svatebních citátů a mott. Všechny texty pocházejí od našich internetových fanoušků nebo z našich objednávkových formulářů a nepřebíráme tedy žádnou zodpovědnost za jejich obsahovou a pravopisnou správnost ani za správné uvedení autora. Nejsme vševědi :-)

U použitých citátů je na vás, zda text použijete beze změn či se změnou a zda uvedete autora citátu (většině autorů už to bude naprosto lhostejné). Délku motta volte uvážlivě dle velikosti oznámení. Téměř u všech svatebních oznámení jsou rozměry uvedeny.

 

 

 

4.6. Návrhy svatebních textů

Vložte, napište, či opište svatební text. Nepišto číslo textu, ale celý text.

Stejným způsobem jako u motta můžete snadno kliknout a vybrat Návrhy svatebních textů. Pokud si svatební text vyberete z nabídky ve formuláři, stačí na vybraný text pouze kliknout a on se přenese do kolonky ve formuláři. Text lze pak dále upravit.

 

 

 

 

Svatební text si můžete vybrat a naprosto libovolně upravit z několika nabídnutých návrhů svatebních textů nebo napsat svůj vlastní zcela libovolný text. Pomůckou vám mohou být stránky svatební texty, které na první stránce uvádějí více než stovku příkladů svatebních textů a na dalších desítkách stránek najdete tisíce již použitých textů, které někdy někdo vyplnil do našich objednávkových formulářů při vytváření objednávky.

Texty můžete libovolně měnit, například pro svatební oznámení v minulém čase, a přizpůsobovat svým požadavkům a představám. Používejte kopírování (Ctrl+c) a vkládání textů (Ctrl + v). Ušetříte tak spoustu psaní a vznikne tak většinou méně chyb. Množství textu volte uvážlivě dle velikosti oznámení. Téměř u všech svatebních oznámení jsou rozměry uvedeny.

Texty napište tak, jak se normálně píše, tedy velké písmeno na začátku věty nebo jména a ostatní písmena malá. Několik velkých písmen vedle sebe v provedení ozdobným fontem písma nebude k přečtení.

Pokud chcete více textových variant oznámení, vyplňte do počtu ks celkové množství a ke každé variantě textu pak napište, kolik jí chcete. Pro každou textovou variantu je účtována jedna příprava tisku. Alternativou pro ušetření přípravy k tisku je dvojjazyčné svatební oznámení, kde jsou texty napsány jako jedna varianta ve dvou různých jazycích. Pak ale oznámení musí být dostatečně velké, aby texty byly dobře čitelné.

V textech se nesnažte o formátování přidáváním mezer. Mezerami se to rozhodně neřeší. To nechejte na grafičce. Pouze text rozdělte na řádky dle požadavků. Pokud budou nereálné, grafička to sama upraví.

Kolonku pro jména lze ve většině prohlížečů libovolně zvětšit a roztáhnout, abyste viděli celý text.

Nezapomeňte si ve zvoleném textu upravit místo, datum a hodinu svatby, případně také jmána snoubenců.

 

 

 

5. Písmo

5.1. Typ písma

Pokud si chcete velmi snadno a rychle vybrat některé nejpoužívanější písmo, klikněte nejprve na odkaz Vyberte si zde písmo a klikněte na něj. Objeví se vám vyskakovací okno, v němž se můžete pomocí posuvníku nebo kolečka myši pohybovat mezi nejpoužívanějšími svatebními písmy. Na vybrané písmo stačí pak jen kliknout myší a ono se vám vyplní do kolonky. Pokud se vám žádné nelíbí, klikněte na Zavřít okno.

 

 

 

 

Můžete si vybrat typ písma i jeho barvu nebo obojí nechat na grafikovi. Je rozdíl, zda chcete úpravu nechat na grafikovi nebo návrh nechat udělat podobný, jako je na ukázce na webu. Napište svůj požadavek do poznámky.

Doporučuji ještě před objednáváním písmo nebo kombinaci písem vybrat na stránce Písma. Vybírat lze z několika stovek fontů písma. Náhled písma lze rozkliknout pro více ukázek.

Zvláště dobře si prohlédněte velká písmena zvoleného fontu s ohledem na počáteční písmena vašich jmen a příjmení.

Nestandardně zvolené písmo nebo kombinaci písem vepište do kolonky Poznámky a specifická přání. Ne vždy vám ale budeme schopní vyhovět.

 

 

 

5.2. Barva písma

Barvu vyberte stejným způsobem, jako jste vybírali typ písma. Tedy otevřete nabídku a klikněte na požadovanou barvu písma.

Texty netiskneme zlatě, stříbrně ani bíle. Oznámení ale zlatou stříbrnou či bílou výzdobu mít mohou.

Pokud nenajdete v nabídce požadovanou barvu písma, napište nám do poznámky její tzv. hexa kód nebo hodnoty CMYK. Prosíme, nepoužívejte v objednávce pojmy jako např. "královská modř". Nevíme, o jakou barvu pak vlastně máte zájem. Barvy lze zcela libovolně kombinovat. Jinou třeba pro jména, jinou pro text či motto.

Ne všechny barvy lze věrně vytisknout, což se týká především některých pastelových odstínů a zářivých barev.

Potisk je většinou uskutečňován technologií tuhých inkoustů. Výhodou z toho plynoucí je, že potisk není rozpitý do materiálu, jako u tisku tekutými inkousty na levných inkoustových tiskárnách. Na většinu našich materiálů nelze běžnou inkoustovou tiskárnou vůbec tisknout, a to právě kvůli rozpíjení inkoustu. Některé vzory svatebních oznámení naopak nelze technologií tuhých inkoustů potisknout vůbec.

Nestandardně zvolené barvy nebo kombinace dvou či více barev vepište do kolonky Poznámky a specifická přání. Ne vždy vám ale budeme schopní vyhovět.

 

 

 

6. Pozvánky

Více informací k tomuto bodu najdete na stránce Pozvánky

Zadejte celkový počet (součet) kusů stejně jako jste to udělali u oznámení.

Do kolonky Text do svatební pozvánky napište požadovaný text.

Nejčastěji požívaný text je: Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu

Pokud chcete dvě textové varianty pozvánky, do celkového počtu uveďte součet obou (nebo všech) variant a poté počty jednotlivých variant uveďte nad každý požadovaný text.

Napište typ pozvánky vybraný ze stránky Pozvánky, pokud nechcete nechat výběr na grafičce.

 

 

 

7. Jmenovky

Texty do jmenovek vyplňte do kolonky k tomu určené.
Jména hostů oddělte čárkou. Například: Nevěsta, Ženich, Maminka nevěsty, Maminka ženicha, Babička Marie,

Kolonku pro jména lze ve většině prohlížečů libovolně zvětšit a roztáhnout, abyste viděli celý text.

 

 

 

8. Cena celkem

Průběžně při zadávání celkového počtu kusů můžete kontrolovat cenu Celkem s DPH, kterou vidíte pod políčkem pro jmenovky. Cena neobsahuje příplatky za více textových variant, kompletaci, apod., ale pouze násobek počtu kusů a ceny za kus, jednu přípravu tisku ke svatebním oznámením s tiskem a expediční náklady do ČR.

 

 

 

9. Poznámky a specifická přání

Použití této kolonky je uvedeno v předchozím textu.

 

 

 

10. Kontaktní údaje objednávajícího a adresa pro doručení

Kontaktním údajům věnujte odpovídající pozornost. Bez jejich naprosté správnosti nemůžeme zásilku vytisknout a dodat.

 

 

 

10.1. E-mail

E-mail velmi pečlivě zkontrolujte, zda je napsán bez chyb a bez mezer. Do formuláře zadejte pouze jednu mailovou adresu, jinak k odeslání nedojde. Lze opravdu napsat pouze jednu e-mailovou adresu. Zkontrolujte, zda nemáte plnou schránku svého mailu a pokud ano, uvolněte ji. Budete ji potřebovat ke komunikaci ohledně grafického návrhu a schválení k tisku.

 

 

10.2. Telefon

Pokud si uděláte objednávku, zvedejte telefon, protože se občas potřebujeme na něco rychle zeptat, třeba když najdeme v textu chybu při tisku. Bude vás také kontaktovat kurýr PPL při doručování zakázky. Bez správně zadaného telefonu vám PPL nedoručí zásilku.

Jestliže telefon nezvedáte, protože se bojíte nevyžádaných obchodních nabídek přes telefon, pak vězte, že tyto nabídky jsou většinou nezákonné. Můžete volajícího slušně požádat, aby vás okamžitě vyřadil z databáze. Sdělte mu, že pokud jste svolení k oslovení touto formou marketingu někdy někomu dali, pak jej tímto okamžikem rušíte a odebíráte. Podle zkušeností ale lépe funguje jiná metoda, při níž si můžete užít legraci na účet otravného volajícího marketéra. Můžete volajícího využít ke svému odreagování od předsvatebního stresu a něco hodně hlasitého, případně i neslušného na něj zařvat. Tyto metody spolehlivě fungují. Operátoři telefonního marketingu se vašemu číslu raději vyhnou. A když ne, provětráte si znovu hlasivky.

 

 

10.3. Jméno a příjmení

Je myšleno jméno a příjmení osoby, která zakázku objednává a jíž bude zásilka doručena.

 

POZOR!!!

Zde vzniká kupodivu velmi častá chyba. Velmi často si objednávající z nějakého podivného důvodu myslí, že doručovatelka je Vševěd. Když pošťačka přinese zásilku a jméno objednávajícího nenajde na uvedeném čísle domu na zvonku, zásilku ihned vrací jako nedoručitelnou. Nedělejte si iluze, že má čas na to, aby se vyptávala, zda v domě náhodou někdo takový nebydlí.

U doručování prostřednictvím PPL pak záleží na tom, abyste kurýrovi zvedli telefon.

 

 

10.4. Adresa

Uveďte ulici (nebo část obce) a číslo domu pro doručení zásilky.

 

 

10.5. Město

Uveďte město (obec) pro doručení zásilky.

 

 

10.6. PSČ

Uveďte poštovní směrovací číslo pro doručení zásilky.

 

 

 

11. Souhlas s obchodními podmínkami

Přečtěte si obchodní podmínky. Po jejich přečtení zaškrtněte čtvereček u prohlášení Souhlasím s obchodními podmínkami

 

 

 

12. Odeslání objednávky

Po vyplnění všech kolonek nakonec klikněte na DOKONČIT OBJEDNÁVKU.

 

 

 

 

Pokud jste něco důležitého vyplnit zapomněli, formulář vás upozorní nebo se vám ozveme my.

 

 

 

 

Zkontrolujte pro jistotu ještě jednou vaši emailovou adresu a telefonní číslo, zda jsou vyplněny správně. Kopie objednávky by měla nejpozději do několika desítek minut po odeslání být doručena také do vaší mailové schránky. Pokud ne, zkontrolujte znovu svou do formuláře zadanou mailovou adresu.

Po odeslání stránku neobnovujte nebo dojde k vícenásobnému odeslání stejné objednávky.

Pokud je vše správně, objeví se okamžitě potvrzovací stránka.

 

 

 

 

Na váš email přijde kopie objednávky, pokud jste správně zadali svoji mailovou adresu.

 

 

 

 

Po vyplnění potřebných údajů a odeslání objednávky Vám do 3 pracovních dnů přijde emailem grafický návrh ke korektuře. Pokud budete s grafickým návrhem spokojeni, nezapomeňte zakázku odsouhlasit k tisku. Poté budou vaše svatební oznámení do 7 pracovních dnů potištěny a připraveny k expedici. V případě, že spěcháte, sledujte častěji svoji e-mailovou schránku a korekturu okamžitě vyřiďte. Také si pročtěte stránku Dodací lhůta, kde se dozvíte, jak si případně zajistit příplatkové expresní zpracování.

 

 

 

13. Další informace

Při objednávání využijte následující informační rozcestník a když bude nejhůř, tak i telefonickou podporu na čísle 577 477 246.

Korektury a schválení řešte pouze a výhradně mailem.

 

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámení

 


Kontakty

Telefon - denně od 9 hodin
577 477 246

E-mail
mottak@mottak.cz

Dodavatel:
Lydie Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, okres Zlín
IČ: 67513433, DIČ: CZ6758170111
Registrační číslo UOOU 00058306.
Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.

Svatební oznámení Mottak
Obchodní podmínky
Informace


Levné snubní prsteny

Tyto webové stránky neukládají žádné cookies.