Svatební oznámení Mottak


Telefon 577 477 246


Informace

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Podpora
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámeníSdílej Mottaka na Facebooku

Svatební oznámení vzory

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový prodej svatebních oznámení Mottak.cz

1. Dodavatel

Lydie Gigerichová
Sidonie 157
763 34 Brumov-Bylnice 3

IČ 67513433
DIČ CZ6758170111
Dodavatel je plátce DPH.
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku od 27.5.1999.

Telefon:
577 477 246

E-maily:
mottak@mottak.cz
fotodoma@gmail.com

Pokud objednávané zboží nebude u Dodavatele skladem, ale bude skladem u některé z partnerských firem, bude za stejných dodacích a cenových podmínek dodáno touto partnerskou firmou. Partnerská firma nemusí být plátcem DPH.


2. Objednávka

Objednávka svatebních oznámení, pozvánek ke svatebnímu stolu a jmenovek se uskutečňuje pomocí objednávkových formulářů umístěných na produktových stránkách www.mottak.cz nebo e-mailem. Ve formuláři je potřeba vyplnit všechny požadované údaje. Objednávka se stává závazná po písemném (mailovém) schválení grafického návrhu tisku. Podklady v pdf nepřijímáme.

Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo vyžadovat zálohu v plné výši objednávky předem, pokud usoudí, že se jedná o zákazníka se špatnou platební morálkou. U větších objednávek může být vyžadována zálohová platba.

Upozorňujeme, že zadní strany některých již hotových potiskovaných výrobků (svatebních oznámení) nebo obálek jsou potištěny výrazným označením výrobku a výrobce a tato skutečnost nemůže být důvodem k reklamaci.
Je nutno se informovat před objednáním, zda požadovaný vzor oznámení je skladem i bez potisku označením.
Upozornění se samozřejmě netýká objednávek, kdy svatební oznámení kompletně tiskneme včetně obrázků a obálek k nim.

 

3. Cena

Všechny ceny na tomto webu jsou uváděny včetně DPH v současně platné sazbě 21 %. Ceny zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zveřejněny na webových stránkách Mottak.cz. Přibližný základní výpočet celkové ceny poskytuje objednávkový formulář, kde však nejsou zohledněny příplatky za nestandardní požadavky zákazníka, např. při zadání více variant textu, za přítisk monogramů na přední část oznámení nebo pozvánek či za kompletaci svatebních oznámení. Konečná celková cena je sdělena zákazníkovi spolu s grafickým návrhem.
Celková cena se skládá z ceny produktu plus kompletace plus přítisk další strany za kus kráte počet kusů, z jednotlivých příprav tisku a z expedičních nákladů. Cena za svatební oznámení, pozvánky a jmenovky je uvedena na jednotlivých produktových stránkách a také v objednávkovém formuláři. Cena jednotlivých výrobků se liší pro produkty s tiskem a pro produkty bez tisku svatebního textu, tedy s textem a bez textu.

Svatební oznámení

Minimální množství pro objednání svatebních oznámení není u nás vyžadováno.
K celkové ceně svatebních oznámení s textem je připočítávána cena přípravy tisku 300 Kč pro každou jednotlivou textovou variantu svatebního oznámení. V předkalkulaci z objednávkového formuláře je započtena pouze jedna příprava k oznámením s textem. Další přípravy budou přičteny do konečného vyúčtování dle celkového počtu textových variant. Příprava k tisku v případě přiobjednávky do 3 měsíců po objednávce je 100 Kč za každovou textovou variantu.
Na přední stranu některých svatebních oznámení je možno natisknout text (monogramy, jména, datum svatby, ...) za příplatek 3 Kč na každé oznámení. Příplatek je k ceně připočten až v celkovém vyúčtováním. Tisk dovnitř oznámení je již obsažen v ceně oznámení s textem. U některých typů není přítisk na přední stranu z technologických důvodů možný.

Pozvánky

Pro pozvánky ke svatebnímu stolu není stanoveno minimální množství a lze je objednávat již od jednoho kusu. Ke každé zavírací pozvánce je dodávána také obálka odpovídající velikosti. Jedna příprava tisku pozvánek je zdarma, pokud jsou objednány spolu s potištěnými svatebními oznámeními. Příprava tisku 70 Kč se doplácí až k druhé a další variantě textu pozvánky.
Při samostatné objednávce pozvánek s textem bez svatebních oznámení je každá příprava tisku účtována jako u svatebních oznámení ve výši 300 Kč. Na přední stranu pozvánek je možno natisknout text (monogramy, jména, datum svatby, ...) za příplatek 3 Kč na každou pozvánku. Příplatek je k ceně pozvánky připočten až v celkovém vyúčtováním. Tisk dovnitř pozvánky je již obsažen v ceně pozvánky s textem.

Jmenovky

Cena s textem je účtována při potisku přední strany jmény svatebních hostů. Cena přípravy tisku jmenovek objednaných spolu se svatebními oznámeními je 0 Kč a není stanoveno žádné minimální množství.
Při samostatné objednávce jmenovek s textem bez svatebních oznámení s textem je jedna příprava tisku účtována ve výši 300 Kč.

Obálky

V ceně většiny svatebních oznámení a pozvánek jsou obálky příslušné velikosti, které nejsou opatřeny lepicí vrstvou, etuje nebo tubusy, vhodné především k osobnímu předání. U několika oznámení, které jsou určeny výhradně k osobnímu předání, obálka není.

Kompletace

Výrobky dodáváme nezkompletované z důvodu větší odolnosti vůči poškození při přepravě. Kompletaci svatebních oznámení je možno přiobjednat požadavkem v poznámce. Cena kompletace je za příplatek 5 Kč na jedno kompletované oznámení. Tento příplatek není zohledňován v předkalkulaci objednávkovým formulářem a je přičten k celkové ceně při konečné fakturaci.

Ostatní

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou účtovány.

Odsouhlasení ceny

Celková cena zakázky se všemi příplatky bude zákazníkovi sdělena spolu s grafickým návrhem a je nutno ji zákazníkem spolu s návrhem písemně (mailem) odsouhlasit. Teprve po schválení celkové ceny zakázky i grafického návrhu bude zahájena výroba.

 

4. Způsob úhrady

Úhradu ceny je možno provést předem bankovním převodem či vkladem na účet do banky.

Při platbě je nutno uvést přesně variabilní symbol, abychom platbu správně identifikovali. Vhodné je do poznámky pro příjemce uvést také jméno a příjmení kupujícího.

V případě, že kupující objednávku mailem zruší do 24 hodin od objednání nebo dříve než bude zakázka vytištěna, bude mu již uhrazená záloha vrácena zpět na účet. Po vytištění zakázky je již záloha nevratná.

Dodavatel je oprávněn bez udání důvodu požadovat úhradu kupní ceny zálohově před zpracováním objednávky.

Od data 1. 3. 2017 nepřijímáme platby v hotovosti ani ve výjimečných případech.

 

5. Dodání

Zboží je zasíláno na prostřednictvím PPL na adresu uvedenou v objednávce. Oznámení odesíláme do 7 pracovních dnů od písemného schválení grafického návrhu a ceny zákazníkem a rychlost záleží na vytíženosti výroby. V případě probíhající dovolené ve výrobě je na tuto skutečnost na stránkách upozorňováno a dodací lhůta je delší.
Dle požadavku kupujícího je možné zboží zaslat téměř do kterékoliv země prostřednictvím České pošty. Cena poštovného, balného a z toho plynoucího DPH je připočítána k ceně zboží. Celou objednávku pro zaslání do zahraničí je nutno uhradit zálohově předem.
Při převzetí zásilky kupující provede kontrolu neporušenosti zasílacího obalu. Pokud objeví poškození, sepíše s doručovatelkou protokol o poškození zásilky a provede kontrolu obsahu zásilky.

Expediční náklady

Pro dodání PPL na adresu v České republice jsou expediční náklady 150 Kč při úhradě předem převodem na účet. Pro dodání Českou poštou na adresu v České republice jsou expediční náklady 250 Kč. Do zahraničí nezasíláme.

 

6. Vrácení zboží

U potištěných svatebních oznámení, pozvánek a jmenovek kupující nemá vzhledem k zakázkové výrobě zboží právo na jeho vrácení bez udání důvodu. Zákazník si zodpovídá za textovou správnost své objednávky.
Výroba se řídí dle podmínek zakázkové výroby. Jedná se o výrobky, vyráběné přímo na míru zákazníkovi, a to na základě §53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit do 14ti dnů bez udání důvodu.
Při objednávce pouze nepotištěného zboží má zákazník na základě občanského zákoníku (§ 53 odst. 7) právo na vrácení zcela nepoškozeného zboží bez udání důvodu do 14 dnů od jeho nákupu. Kupní cena, po odečtení expedičních výloh, bude zákazníkova vrácena na jeho účet do 30 dnů po vrácení zboží. Bude odečtena také cena poškozených kusů.
Ustanovení o možnosti vrácení zboží bez udání důvodu se netýká případu, kdy byl zákazníkovi předem zaslán úplatně či bezúplatně vzorek zboží.

 

7. Reklamace

Zboží může být vráceno pouze po vzájemné dohodě s dodavatelem v případě uznané reklamace a to v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoli známek užívání. Současně je třeba přiložit nákupní doklad a číslo účtu, na který se zákazníkovi vrátí uhrazená částka. Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet. Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude mailem informován o přijetí reklamace i o jejím vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno bez dobírky, jinak zásilka nebude přijata. Na vrácení peněz má dodavatel celkem 30 dní od uznání reklamace. Reklamační řízení není dodavatelem zpoplatněno ani v případě zamítnutí reklamace.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud se tak s kupujícím dohodne nebo pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Uhrazená záloha kupujícím je v případě neodebrání zboží a neuhrazení zůstatku ceny nevratná. V případě, že dodavatel není schopen požadovaný produkt dodat, má kupující právo odstoupit od smlouvy a uhrazená záloha mu bude v plné výši vrácena.

 

9. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající jakožto správce osobních údajů kupujících - fyzických osob (subjektů údajů) poskytuje v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) subjektům údajů následující informace.

2. Právním základem (právním titulem) pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (v rámci které jsou osobní údaje prodávajícímu poskytovány), oprávněné zájmy prodávajícího spočívající v evidenci smluvních (závazkových) partnerů, jakož i plnění povinností prodávajícího ve smyslu vedení účetnictví (vedení účetní a daňové evidence).

3. Účelem zpracování osobních údajů je evidence a naplňování smlouvy (včetně práv kupujícího z odpovědnosti za vady) a vedení účetnictví.

4. Osobní údaje mohou být prodávajícím zpřístupněny těmto třetím osobám - příjemcům: zpracovatelům zpracovávajícím osobní údaje pro prodávajícího na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

5. Osobní údaje budou u prodávajícího uloženy po dobu nezbytnou k naplnění účelů zpracování (v souladu s trváním právního titulu pro zpracování údajů).

6. Kupující má jakožto subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen poskytnout potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou aktuálně zpracovávány, a pokud tomu tak je, má subjekt údajů právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně jejich kopie) a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, plánovaná doba uložení osobních údajů či kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o právech subjektu údajů, informace o případném zdroji osobních údajů odlišujícím se od subjektu údajů, informace o případném automatizovanému rozhodování (včetně profilování), informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodní organizaci a informace o souvisejících zárukách ve prospěch subjektu údajů.
Právo na opravu osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o výmaz osobních údajů, zejména pokud již byl naplněn účel zpracování nebo odpadl jeho důvod, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má (v případech stanovených Nařízením) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména při dalším zpracování nezbytném pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a při zpracování pro účely přímého marketingu.
Právo na přenositelnost osobních údajů. V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, má (za podmínek dle Nařízení) subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje a právo, aby osobní údaje byly předány jinému správci.
Právo na ochranu údajů (jejich integritu a důvěrnost). V této souvislosti bere subjekt údajů na vědomí, že správce přijal vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému či protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení, poškození nebo pozměnění osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10. Závěrečné ustanovení

Závaznou objednávkou kupující souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu Mottak.cz zveřejněnými v den odeslání objednávky.

 

 

Informační povinnost poplatníka - EET

NEPŘIJÍMÁME PLATBY dle § 5 zákona 112/2016 Sb.
Převodů na účet ani plateb dobírkou prostřednictvím pošty nebo služby PPL se zákon o evidenci tržeb 112/2016 Sb. netýká.

Citace § 5, § 6 a § 25 zákona 112/2016 Sb.:

§ 5

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).


§ 6

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

b)u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1.není předmětem daně z příjmů,

2.je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3.podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4.podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.
§ 25

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

 


Kontakty

Telefon - denně od 9 hodin
577 477 246

E-mail
mottak@mottak.cz

Dodavatel:
Lydie Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, okres Zlín
IČ: 67513433, DIČ: CZ6758170111
Registrační číslo UOOU 00058306.
Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.

Reference zákazníků pocházejí ze vzájemné komunikace a nejsou nikým ověřovány.

Svatební oznámení Mottak
Obchodní podmínky
Informace


Levné snubní prsteny

Tyto webové stránky neukládají žádné cookies.