Svatební oznámení MottakTelefon 577 477 246


Informace

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Podpora
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámeníSdílej Mottaka na Facebooku

Svatební oznámení vzory

Citáty, přísloví, hlášky A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Citáty - Víra

Citáty, přísloví a hlášky na téma nebo se slovy Víra, ...

Citát na téma: Víra č. 1 1000041

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme a nejlepší cesta k tomu je, milovat je opravdu.
Jeremy Bentham

Citát na téma: Víra č. 2 1000073

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.
Arthur Charles Clarke

Přísloví na téma: Víra č. 2 1000082

Alláh je velký, ale velblouda si radši přivaž.
Arabské přísloví

Citát na téma: Víra č. 2 1000091

Ani ateisté nejsou osvobozeni od zbožných přání.
Boleslav Kumor

Citát na téma: Víra č. 2 1000111

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl dříve a vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví.
Karel Čapek

Citát na téma: Víra č. 1 1000130

Ať je to již víra náboženská, víra národní, politická nebo víra v krásu a v potřebnost nějakého díla, každá společenská víra obdivuhodně posiluje lásku.
André Maurois, Émile Salomon Wilhelm Herzog

Citát na téma: Víra č. 2 1000139

Ať tvrdí, že moře ubývá, že láska umírá, já nevěřím.
autor neznámý

Citát na téma: Víra č. 1 1000177

A skladu těla vaše na špalky ukydaných bohů vašich, a duše má bude vás nenáviděti. I bude země vaše vyhubena, a města vaše zpustnou. Kteříž pak ještě pozůstanou z vás, uvedu strach na srdce jejich v krajinách nepřátel jejich, tak že zažene je chřest listu větrem chřestícího. A padnou, an jich žádný honiti nebude.
Hospodin

Citát na téma: Víra č. 1 1000265

Bez víry ve své schopnosti a své síly nelze podniknout žádné dílo.
Naděžda Konstatinovna Krupská

Citát na téma: Víra č. 2 1002004

Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.
František z Assisi

Citát na téma: Víra č. 2 1000361

Ateisté jsou jediní, kteří zůstávají věrni bohu, na nějž nevěří.
Gabriel Laub

Citát na téma: Víra č. 2 1000526

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.
Albert Einstein

Citát na téma: Víra č. 2 1000580

Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.
Jan Amos Komenský

Citát na téma: Víra č. 2 1000585

Bůh, to je vlastně víra sama.
Alain-Fournier

Citát na téma: Víra č. 2 1000756

Co chceme, tomu ochotně věříme, a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami.
Gaius Iulius Caesar

Přísloví na téma: Víra č. 2 1000870

Co si přejeme, tomu rádi věříme.
Přísloví

Citát na téma: Víra č. 2 1001223

Kdysi se domníval, že ovce ho mohou naučit o světě všecko. Ale arabsky ho naučit nemohou. Na světě jsou ještě určitě jiné věci, které ovce nedokážou naučit ... Ovce ho nicméně naučily něčemu mnohem důležitějšímu: že na světě existuje řeč, které rozumějí všichni a kterou chlapec používal po celou tu dobu ... Byla to řeč nadšení, věcí dělaných s láskou a s chutí kvůli něčemu, po čem se touží nebo v co se věří.
Paulo Coelho, Alchymista

Citát na téma: Víra č. 2 1001284

Člověk je to, v co věří.
Anton Pavlovič Čechov

Citát na téma: Víra č. 2 1001389

Člověk přece musí něco chtít, musí mít před sebou nějakou cestu, o které ví, kam vede. A když věří, že je správná, má po ní jít a třeba i zakopávat o kameny. Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždy široký okruh čtenářstva.
Tolstoj

Citát na téma: Víra č. 1 1002552

Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.
Napoleon I. Bonaparte

Citát na téma: Víra č. 2 1002598

Chtěl ji vidět tak, jak ji pánbůh stvořil. Když se mu podvolila, ztratil víru v boží existenci.
Huptych

Citát na téma: Víra č. 1 1002827

Jak bych mohl věřit v Boha, když zrovna minulý týden se mi jazyk chytil do válce elektrického psacího stroje?
Woody Allen vlastním jménem Allen Stewart Konigsberg

Citát na téma: Víra č. 2 1002839

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit.
Romain Rolland

Citát na téma: Víra č. 2 1002982

Je chybou nevěřit ničemu i věrit všemu
Walther von der Vogelweide

Citát na téma: Víra č. 2 1003006

Je lepší stokrát zemřít bolestivou smrtí, než ztratit víru v podstatu sebe sama.
K. Hoch

Citát na téma: Víra č. 2 1003142

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Citát na téma: Víra č. 2 1003148

Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.
Gilbert Keith Chesterton

Citát na téma: Víra č. 1 1003155

Je víra ničemu nerozumět a jen zcela podrobovat přesvědčení podle církve?
Jan Kalvín

Citát na téma: Víra č. 2 1004518

Když zmizí zbožnost vůči bohům, mizí také víra a soudržnost lidského rodu a nejskvělejší ctnost, spravedlnost.
Marcus Tullius Cicero

Citát na téma: Víra č. 1 1003403

Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.
Jan 10,38, Bible

Citát na téma: Víra č. 1 1004017

Kdo nic neví, musí všemu věřit.
Jan Neruda

Citát na téma: Víra č. 1 1004019

Kdo ničemu nevěří, tomu taky nic nevěřím.
Jan Neruda

Citát na téma: Víra č. 1 1003383

Jenom to, čemu sami věříme, věří ostatní nám.
Kateřina z Gützkow

Citát na téma: Víra č. 2 1004381

Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?
M. Jackson

Citát na téma: Víra č. 2 1003427

Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče, je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku.
Nicholas Winton

Citát na téma: Víra č. 1 1003939

Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném nemluví.
Pavel Kosorin

Přísloví na téma: Víra č. 1 1004119

Kdo snadno uvěří, snadno je oklamán.
Přísloví

Citát na téma: Víra č. 1 1004169

Kdo ztratil víru, nemůže už nic ztratit.
Publilius Syrus, také Publius Syrus

Citát na téma: Víra č. 2 1004362

Když nás opouštějí neřesti, utěšujeme se vírou, že je opouštíme my.
François de La Rochefoucauld, kníže de Marcillac

Citát na téma: Víra č. 2 1003510

Jsme rozlišeni přízvukem svých zájmů, svých věr a svých názorů, ale žádná různost nemůže zastřít základní potřebu nás všech, potřebu svobody a vývoje.
Vančura

Citát na téma: Víra č. 2 1003559

Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího než jste vy sami.
Zig Ziglar

Citát na téma: Víra č. 2 1004757

Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.
Jan Hus

Vítání
Vítězství
Vítr
Vize
Vjem

Citáty, přísloví, hlášky A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Levné snubní prsteny


Odkaz na stránku Citáty - Víra

Pokud vás stránka citátů na téma Víra zaujala a chtěli byste ji doporučit, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód nebo alespoň kliknout na +1 vlevo v menu. Děkujeme!

<a href="http://www.mottak.cz/citaty/vira.php" target="_blank">Citáty - Víra</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Citáty se slovy Víra na http://www.mottak.cz/citaty/vira.php

nebo

Citáty se slovy Víra z www.mottak.cz/citaty/vira.php


Kontakty

Telefon - denně od 9 hodin
577 477 246

E-mail
mottak@mottak.cz

Dodavatel:
Lydie Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, okres Zlín
IČ: 67513433, DIČ: CZ6758170111
Registrační číslo UOOU 00058306.
Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.

Svatební oznámení Mottak
Obchodní podmínky
Informace


Levné snubní prsteny

Tyto webové stránky neukládají žádné cookies.