Svatební oznámení MottakTelefon 577 477 246


Informace

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Podpora
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámeníSdílej Mottaka na Facebooku

Svatební oznámení vzory

Citáty, přísloví, hlášky A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Citáty - Otec

Citáty, přísloví a hlášky na téma nebo se slovy Otec, ...

Citát na téma: Otcové č. 2 1000294

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe připojena na konec té krásné řady.
Johann Wolfgang von Goethe

Citát na téma: Otec č. 2 1000009

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Matouš 6,5-8

Citát na téma: Otec č. 2 1000016

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan 1,14, Bible

Citát na téma: Otec č. 2 1000421

Boj je otcem všeho i králem všeho a jedny činí bohy, druhé lidmi, jedny dělá otroky, druhé svobodnými.
Hérakleitos z Efesu

Přísloví na téma: Otec č. 2 1001693

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce.
Japonské přísloví

Citát na téma: Otec č. 2 1001807

Dobrý otec neexistuje, to je pravidlo; z toho bychom neměli vinit muže, ale prohnilá otcovská pouta.
Jean-Paul Sartre

Citát na téma: Otcové č. 2 1003074

Je povinností otců, aby navykali syna jednat správně spíše z vlastní vůle než ze strachu před jinými.
Publius Terentius Afer

Citát na téma: Otcové č. 1 1003164

Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskytli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.
Jean-Paul Sartre

Citát na téma: Otec č. 2 1002751

Ideální otec: neslyší, nevidí, nedává rady, ale dává peníze.
Alexi Andrejev

Citát na téma: Otec č. 2 1002805

Já a Otec jsme jedno.
Bible, Jan 10,30

Citát na téma: Otec č. 2 1003140

Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho otec a děd.
Anton Pavlovič Čechov

Přísloví na téma: Otec č. 1 1003189

Jeden otec je lepší než sto učitelů.
Norské přísloví

Přísloví na téma: Otec č. 2 1003190

Jeden otec spíš uživí deset dětí, než deset dětí jednoho otce.
Holandské přísloví

Citát na téma: Otec č. 2 1003403

Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.
Jan 10,38, Bible

Citát na téma: Otec č. 2 1004342

Když mi bylo čtrnáct, byl můj otec největší hlupák pod sluncem. Když mi bylo jednadvacet, nestačil jsem se divit, jaký pokrok starý pán udělal.
Mark Twain, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens

Citát na téma: Otec č. 2 1004308

Když jsem měl dvacet let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl třicet, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi pak byločtyřicet, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. No a když jsme měl padesát let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!
Tomáš Baťa

Přísloví na téma: Otec č. 2 1004822

Lakomý otec mívá marnotratného syna.
Italské přísloví

Otevírání
Otevřenost
Otravování
Otrok
Otupenost

Citáty, přísloví, hlášky A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Levné snubní prsteny


Odkaz na stránku Citáty - Otec

Pokud vás stránka citátů na téma Otec zaujala a chtěli byste ji doporučit, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód nebo alespoň kliknout na +1 vlevo v menu. Děkujeme!

<a href="http://www.mottak.cz/citaty/otec.php" target="_blank">Citáty - Otec</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Citáty se slovy Otec na http://www.mottak.cz/citaty/otec.php

nebo

Citáty se slovy Otec z www.mottak.cz/citaty/otec.php


Kontakty

Telefon - denně od 9 hodin
577 477 246

E-mail
mottak@mottak.cz

Dodavatel:
Lydie Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, okres Zlín
IČ: 67513433, DIČ: CZ6758170111
Registrační číslo UOOU 00058306.
Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.

Reference zákazníků pocházejí ze vzájemné komunikace a nejsou nikým ověřovány.

Svatební oznámení Mottak
Obchodní podmínky
Informace


Levné snubní prsteny

Tyto webové stránky neukládají žádné cookies.