Svatební oznámení MottakTelefon 577 477 246


Informace

Dodací lhůta
Doprava
Fotografie
Grafický návrh
Jak si objednávat
Jak si vybírat
Jazykové verze
Jmenovky
Katalog vzorů
Kompletace
Kontakty
Menu
Minimální množství
Obálky
Obchodní podmínky
Označení výrobků
Písma
Podpora
Pozvánky
Přiobjednávka
Příprava tisku
Samolepky
Svatební motta
Svatební texty
Vzorek
Zahraničí
Zakázková výroba
Změna oznámeníSdílej Mottaka na Facebooku

Svatební oznámení vzory

Citáty, přísloví, hlášky A B C Č D Ď E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Citáty - Bůh

Citáty, přísloví a hlášky na téma nebo se slovy Bůh...

Citát na téma: Bůh č. 2 1000009

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Matouš 6,5-8

Citát na téma: Bůh č. 1 1000055

Adam byl ten druhý náčrt a stvoření člověka se Bohu zcela podařilo teprve tehdy, když stvořil Evu.
Simone De Beauvoirová

Citát na téma: Bůh č. 1 1000315

Boha můžeme rozumem hledat, ale nalézt ho můžeme jen srdcem.
Lorand Eötvös

Citát na téma: Bůh č. 1 1000316

Boha omlouvá jen to, že neexistuje.
Stendhal, Henri Mariel Beyle

Citát na téma: Bůh č. 1 1002002

Bůh je nekonečný ve svém milosrdenství a neúprosný ve své přísnosti k těm, kdo se ničeho neodváží.
Paulo Coelho, Pátá hora

Citát na téma: Bůh č. 1 1002004

Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.
František z Assisi

Citát na téma: Bůh č. 1 1002005

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.
Aischylos

Citát na téma: Bůh č. 1 1002006

Bože, odpusť jim, neb nevědí co činí.
autor neznámý

Citát na téma: Bůh č. 1 1002007

Bože, požehnej mi milováním, ale netrestej mě zamilovaností!
Vladimír Burič

Citát na téma: Bůh č. 2 1000359

Ateismus navzdory všeobecnému přesvědčení není primárně revoltou intelektuální, ale morální. Bůh pro ateisty není ani tak neviditelný, jako spíše nežádoucí. Ateisté nepřizpůsobují své touhy pravdě, ale spíše pravdu svým touhám.
Dinesh D´Souza

Citát na téma: Bůh č. 2 1000360

Ateista je člověk, jenž si ani z ateismu nedělá boha.
Gabriel Laub

Citát na téma: Bůh č. 1 1000415

Bohu pak chvála, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě.
2.Korintským 2,14, Nový zákon

Citát na téma: Bůh č. 1 1000436

Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.
Zjevení 14,7, Nový zákon

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000518

Bůh a ďábel jsou dvě strany téže mince.
Přísloví

Citát na téma: Bůh č. 2 1000519

Bůh a ďábel nestojí proti sobě, zrovna jako dobro a zlo.
Jean Dutourd

Citát na téma: Bůh č. 1 1000520

Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.
Ludwig Feuerbach

Citát na téma: Bůh č. 1 1000521

Bůh celý vidí a celý slyší, avšak nedýchá.
Xenofanés z Kolofonu

Citát na téma: Bůh č. 1 1000522

Bůh často zvolil slabé věci tohoto světa, aby zničily věci nadané mocí.
Josef John

Citát na téma: Bůh č. 1 1000523

Bůh dobře řídí vše! Třebaže náš svět milý má pro to důkazy, já jsem je nehledal.
Jean de la Fontaine

Citát na téma: Bůh č. 1 1000524

Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu.
Jean Dutourd

Citát na téma: Bůh č. 1 1000525

Bůh drží i ty, kteří se ho pustili.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000526

Bůh existuje pro toho, kdo v něj věří.
Albert Einstein

Citát na téma: Bůh č. 1 1000527

Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.
Joseph Ford

Citát na téma: Bůh č. 1 1000528

Bůh chodí po světě v převleku hříšníka.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000529

Bůh je božský uzel, který svazuje věci.
Antoine de Saint-Exupéry

Citát na téma: Bůh č. 1 1000530

Bůh je buď krutý, nebo neschopný.
Woody Allen

Citát na téma: Bůh č. 1 1000531

Bůh je čistá tabule, na které ničeho není, než cos ty sám na ni napsal.
Martin Luther

Citát na téma: Bůh č. 1 1000532

Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad.
Hérakleitos z Efesu

Citát na téma: Bůh č. 1 1000533

Bůh je ironie.
Spider Robinson

Citát na téma: Bůh č. 1 1000534

Bůh je jako slunko, které osvítí celou zem a oživí každou rostlinu, byť i jen jednou. On stvořil a udržuje všechno.
Faucheur

Citát na téma: Bůh č. 1 1000535

Bůh je jediná bytost, která vládne, aniž musí vůbec existovat.
Charles Pierre Baudelaire

Citát na téma: Bůh č. 1 1000536

Bůh je jediný obsah, pro který člověk neumí vymyslet formu.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000537

Bůh je jenom statistika.
Marilyn Manson

Citát na téma: Bůh č. 1 1000538

Bůh je láska.
Bible

Citát na téma: Bůh č. 1 1000539

Bůh je mlčení.
Antoine de Saint-Exupéry

Citát na téma: Bůh č. 1 1000540

Bůh je moc.
George Orwell

Citát na téma: Bůh č. 1 1000541

Bůh je mrtev.
Friedrich Nietzsche

Citát na téma: Bůh č. 1 1000542

Bůh je neviditelný, aby mu nikdo nemohl vyčítat přetvářku.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000543

Bůh je pravdivý, ale stvořený možná námi.
Antoine de Saint-Exupéry

Citát na téma: Bůh č. 1 1000544

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný.
Albert Einstein

Citát na téma: Bůh č. 1 1000545

Bůh je součástí definice člověka.
P. Delp

Citát na téma: Bůh č. 1 1000546

Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000547

Bůh je těžko postřehnutelný. Ale ne zlomyslný.
Albert Einstein

Citát na téma: Bůh č. 1 1000548

Bůh je věčná láska. V kom není lásky, v tom ani Bůh nepřebývá, a kdo nemiluje svého bližního, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
Jakub Graichman

Citát na téma: Bůh č. 1 1000549

Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající.
Xenofanés z Kolofonu

Citát na téma: Bůh č. 1 1000550

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše - jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
Johannes Kepler

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000551

Bůh je začátek i konec.
Ilyrské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000552

Bůh jedny dveře zavře, a sto jiných otevírá.
Ilyrské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000553

Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.
Napoleon Bonaparte

Citát na téma: Bůh č. 1 1000554

Bůh miluje jednoduchost, ale ne nevědomost.
Mary Wardová

Citát na téma: Bůh č. 1 1000555

Bůh nám dal lásku. Naším úkolem je najít ji.
Lydie Gigerichová

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000556

Bůh nad duší, car nad tělem.
Ruské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000557

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný.
Jan Hus

Citát na téma: Bůh č. 1 1000558

Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000559

Bůh nehraje v kostky.
Albert Einstein

Citát na téma: Bůh č. 1 1000560

Bůh nemůže změnit minulost; historici mohou.
Samuel Butler

Citát na téma: Bůh č. 1 1000561

Bůh není klaun, aby pro naše potěšení udělal cokoli.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000562

Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.
Talmud

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000563

Bůh nikomu dlužen neostává.
Slovenské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000564

Bůh práci miluje.
Ruské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000565

Bůh praví: Pomáhej si sám, pomohu tobě i já.
Srbské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000566

Bůh si pečlivě vybírá ty, které vyslyší a ještě pečlivěji ty, jejichž prosby nechá bez odpovědi.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000567

Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví Bible, filozofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu.
Georg Christoph Lichtenberg

Citát na téma: Bůh č. 1 1000568

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.
Jan Werich

Citát na téma: Bůh č. 1 1000569

Bůh stvořil lásku, protože věděl, že se potkáme.
autor neznámý

Citát na téma: Bůh č. 1 1000570

Bůh stvořil lidi jako silné a slabé a teprve Samuel Colt tento nedostatek odstranil.
autor neznámý

Citát na téma: Bůh č. 1 1000571

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.
Shaw

Citát na téma: Bůh č. 1 1000572

Bůh stvořil muže, a protože se mu nezdál dosti sám, dal mu družku, aby mu dal hlouběji pocítit samotu.
Paul Valéry

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000573

Bůh stvořil volky, čert spolky, hleď každý sám své tobolky.
České přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000574

Bůh štěstím vládne.
České přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000575

Bůh trestá ty, kdo neznají lásku.
Isaak Emmanuilovič Babel

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000576

Bůh ví, co dělat.
Haličské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000577

Bůh stvořil vesmír, zemi, život i člověka. Člověk stvořil alkohol, aby se ten zatracený život na zemi dal vydržet.
Lydie Gigerichová

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000578

Bůh vidí a postará se.
Italské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000579

Bůh vidí všechno, protože si před ničím nezakrývá oči.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1000580

Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.
Jan Amos Komenský

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000581

Bůh zločince najde.
Ruské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1000582

Bůh znal osla, proto mu nedal rohy.
Perské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1000583

Bůh, čest a ženy!
Honoré de Balzac

Citát na téma: Bůh č. 1 1000584

Bůh, který nám dal život, nám ve stejný čas dal také svobodu.
Thomas Jefferson

Citát na téma: Bůh č. 1 1000585

Bůh, to je vlastně víra sama.
Alain-Fournier

Citát na téma: Bůh č. 2 1000611

Být člověkem znamená snažit se být bohem.
Jean-Paul Sartre

Citát na téma: Bůh č. 2 1000729

Citování Boha je prostředkem k jednoduchému vysvětlení složitých nevysvětlitelností.
Jaroslav Čampulka

Citát na téma: Bůh č. 1 1000744

Co Bůh spojí, člověk nerozdělí.
Bible

Citát na téma: Bůh č. 2 1000916

Ctnost činí člověka Bohu vzácna.
Jan Hus

Citát na téma: Bůh č. 2 1000921

Ctnost je mým bohem a mečem.
Statius

Citát na téma: Bůh č. 1 1001144

Čím štědřejší jsi k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě.
Ignác z Loyoly, Íñigo López de Loyola

Citát na téma: Bůh č. 2 1001206

Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil.
Wolfgang Pauli

Citát na téma: Bůh č. 2 1001210

Člověk často dělá plány, jen aby mu je Bůh zvrátil. Ale kde je konečným cílem hledání pravdy, nechť jakkoli jsou zkříženy lidské plány, výsledek není nikdy škodlivý a je často lepší než jsme čekali.
Mahátma Gándhí

Citát na téma: Bůh č. 2 1001359

Člověk není Bohu o nic vzdálenější než modlitba.
Matka Tereza

Citát na téma: Bůh č. 2 1001388

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
Václav Havel

Citát na téma: Bůh č. 2 1001494

Člověkovi je souzeno žít jako pes a chovat se jako Bůh.
Karl Heinrich Waggerl

Citát na téma: Bůh č. 1 1001510

Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce.
Florence Nightingaleová

Citát na téma: Bůh č. 2 1001555

Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.
Matoušovo evangelium, 22,21

Přísloví na téma: Bůh č. 2 1001749

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu.
Finské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 2 1002384

Host do domu - Bůh do domu.
Polské přísloví

Přísloví na téma: Bůh č. 2 1002385

Host do domu, bůh do domu a hůl do ruky.
České přísloví

Citát na téma: Bůh č. 2 1002564

Chlapi se neradi rozhodujou, nejradši jsou, když za ně rozhodne ženská nebo bůh.
John Hoyer Updike

Citát na téma: Bůh č. 2 1002660

I hřišník má tedy svou hodinu? Ano, a Bůh svou věčnost.
Josemaría Escrivá de Balaguer

Přísloví na téma: Bůh č. 2 1002843

Jak Kuba Bohu, tak Bůh Kubovi.
Polské přísloví

Citát na téma: Bůh č. 2 1002871

Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země.
Bible, Starý zákon, Žalm 48,11

Citát na téma: Bůh č. 1 1003041

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže.
Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet

Citát na téma: Bůh č. 2 1003051

Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.
George Washington

Citát na téma: Bůh č. 2 1003134

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
Jan Hus

Citát na téma: Bůh č. 1 1003203

Jedině Bohu je známý počet vyvolených. Někteří říkají, že bude spasených tolik lidí, jako je padlých andělů.
Tomáš Akvinský

Citát na téma: Bůh č. 1 1003289

Je-li Bůh všemocný, dokáže stvořit tak veliký kámen, aby jej sám neuzvedl?
autor neznámý

Citát na téma: Bůh č. 2 1004256

Když Bůh řekl: Budiž světlo, vzešla láska.
Autor neznámý

Přísloví na téma: Bůh č. 1 1004573

Koho Bůh miluje, toho také křížem navštěvuje.
České přísloví

Citát na téma: Bůh č. 1 1004175

Kdyby bůh neexistoval, bylo by vše dovoleno.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Citát na téma: Bůh č. 1 1004459

Když si Bůh přeje, abys zemřel, vede tvé kroky na místo tvé smrti.
Frank Herbert, Kacíři Duny

Citát na téma: Bůh č. 2 1003722

Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce.
Franz Kafka

Citát na téma: Bůh č. 2 1003491

Jsem takový ateista, až se bojím, že mně Pán Bůh potrestá.
Jára Cimrman

Citát na téma: Bůh č. 2 1003939

Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném nemluví.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1004174

Kdyby Bůh mluvil jazykem teologů, nikdo by se s ním nebavil.
Pavel Kosorin

Citát na téma: Bůh č. 1 1004190

Kdyby mi jenom Bůh dal nějaké jasné znamení! Třeba tím, že by mi uložil velký finanční obnos na mém švýcarském účtu.
Woody Allen, vlastním jménem Allen Stewart Konigsberg

Citát na téma: Bůh č. 1 1003427

Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku.
Nicholas Winton

Citát na téma: Bůh č. 2 1004889

Láska je dar od Boha, za který jsme vděčni člověku.
Luc Durtain

Další citát

Levné snubní prsteny


Odkaz na stránku Citáty - Bůh

Pokud vás stránka citátů na téma Bůh zaujala a chtěli byste ji doporučit, stačí do zdrojového kódu vašich webových stránek vložit následující kód nebo alespoň kliknout na +1 vlevo v menu. Děkujeme!

<a href="http://www.mottak.cz/citaty/buh.php" target="_blank">Citáty - Bůh</a>

V případě, že webové rozhraní vašeho webu vytváří odkazy samo, pak vložte na stránku jen:

Citáty se slovy Bůh na http://www.mottak.cz/citaty/buh.php

nebo

Citáty se slovy Bůh z www.mottak.cz/citaty/buh.php


Kontakty

Telefon - denně od 9 hodin
577 477 246

E-mail
mottak@mottak.cz

Dodavatel:
Lydie Gigerichová, Sidonie 157, 763 34 Brumov-Bylnice 3, okres Zlín
IČ: 67513433, DIČ: CZ6758170111
Registrační číslo UOOU 00058306.
Dodavatel je plátce DPH a je zapsán v živnostenském rejstříku od 27. 5. 1999.

Reference zákazníků pocházejí ze vzájemné komunikace a nejsou nikým ověřovány.

Svatební oznámení Mottak
Obchodní podmínky
Informace


Levné snubní prsteny

Tyto webové stránky neukládají žádné cookies.